Datasoft Baner

Filozofia

Trzy zasady funkcjonowania

Podstawową zaletą oferty DataSoft Project jest oddanie do rąk klienta oprogramowania bezpośrednio dedykowanego do jego potrzeb i strategii rozwoju. Każdy realizowany projekt Datasoft PROject podporządkowany jest trzem nienaruszalnym zasadom uwzględnianym na wszystkich etapach projektowania i wdrażania oprogramowania:

  • wspomaga rozwój firmy,
  • jest przyjazny dla jego użytkowników,
  • odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

Standardy wdrażania

Każdy projekt rozpoczyna się od gruntownego przebadania wymagań firmy, jej potrzeb, zasobów i potencjału. Najważniejsze jest jednak właściwe rozpoznanie struktury przedsiębiorstwa. W fazie początkowej przygotowywana jest wersja pilotażowa oprogramowania. Służy ona jeszcze lepszemu rozpoznaniu wymagań klienta. Faza końcowa to natomiast ostateczne wdrożenie oprogramowania, następnie szkolenia i testy przygotowane dla wszystkich użytkowników.

Wdrożenie programu zawsze wynika ze ścisłej współpracy z zarządem, właścicielami i pracownikami – czyli komórkami, dla których dany projekt jaki tworzony. Rozwiązania informatyczne projektowane są zawsze w oparciu o zasoby firmy. Ponadto każdy z etapów projektu wiąże się z minimalnym zaangażowaniem pracowników i sprzyja prowadzeniu bieżącej działalności we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy. Dzięki kompleksowej i profesjonalnej obsłudze, proces wdrożenia trwa bardzo krótko, bo w zależności od oprogramowania średnio od trzech tygodni do trzech miesięcy.

Najważniejszym celem przy wdrożeniu każdego projektu informatycznego jest osiągnięcie jak najszybszych i mierzalnych wyników, które definujemy wspólnie z klientam na początku wspołpracy.

Oferta

  • CRM (Customer Relationship Management)
  • DMS (Document Management System)
  • Serwisy internetowe
  • Oprogramowanie typu E-commerce
Pełna oferta